Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport juni, 06-2019

Så inleds juni månad och vi tar nu de sista tagen innan också vi med resten av Sommar Sverige stänger ner för semester. Detta innebär också att månadsbrevet tar semester i juli månad och vi återkommer i slutet på augusti, utvilade och förhoppningsvis mätta på sol.

Juni månad avslutades med ett tämligen stort arbete där inflyttning i Kv. Luftseglaren 2 förbereds och inflyttning av hyresgästerna sker under perioden den 8-11 juli. I bilden nedan ser ni kvarteret ungefär 4 veckor före slutbesiktning i början av juni.

Kv. Luftseglaren II, juni 2019.

Arbetena med kvarter Radarflyget 2 pågår också för fullt och ni ser här bilder på stommontaget. Den 24 maj hade vi också en liten ceremoni tillsammans med Attendo AB där vi istället för ett ”Första Spadtaget” hade en ”Hissa flaggan dagen” tillsammans med inbjudna parter. Vädret var tyvärr inte med oss och det blev en tämligen blöt tillställning men för er som vill läsa lite mer om detta, kan följa länken till Torslanda tidningens reportage: https://digital.tidningen.se/617/Torslanda-Tidningen/229347/2019-05-29/r/4/

 

 

 

 

 

Kv. Radarflyget II, juni 2019.

Vi håller också på att förbereda för byggstart av Kvarter India och i detta arbete pågår rivning av befintliga äldre industrilokaler. Innan vi definitivt rev lokalerna upplät vi dem till Brandkåren som fick nyttja dem för en övning. Ett gott och samhällsnyttigt inslag där vi gläder oss åt att vi kunnat bidra. Nu återstår bara att riva lokalerna under juni och juli månad.

 

 

Jag får slutligen passa på att önska Er en trevlig sommar.

På återhörande.
Maria Nord Loft
vd