Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport juni, 06-2018

Så inleds juni månad och vi tar nu de sista tagen innan också vi med resten av Sommar Sverige stänger ner för semester. Detta innebär också att månadsbrevet tar semester i juli månad och vi återkommer i slutet på augusti, utvilade och förhoppningsvis mätta på sol.

Det händer mycket på ett år och när jag tittar på bilderna för kvarter Signalflyget II för föregående år i juni 2017 ser jag att det då arbetades på gjutning av bottenplattan. Idag arbetas det på bland annat fasader. Det händer mycket på ett år….

 Kvarter Signalflyget 2 i juni 2017.Kvarter Signalflyget 2 i juni 2018.

Annat nytt från media Göteborg är att Business Region Göteborg rapporterar i sin 2018 års utgåva av Fakta & Statistik att näringslivet i Göteborgsregionen växer så det knakar. Deras ”Fakta & Statistik” bjuder på mycket intressant läsning. Vi kan bland annat här se att 2017 var fler än en miljon invånare bosatta i Göteborgsregionen och att Göteborgs befolkning är relativt ung och välutbildad. Regionens två stora lärosäten har sammanlagt runt 50 000 studenter och när det gäller humankapital och livsstil rankas Göteborg högt bland europeiska städer. Regionens näringsliv kännetecknas av globala och kunskapsintensiva tillverkningsföretag som Volvobolagen, SKF, Astra Zenecca och lönesumman växer snabbare än i riket och övriga storstadsregioner och arbetslösheten är lägst bland storstadsregionen. Regionen är en ledande forskningsregion med stark internationell konkurrenskraft. Av Sveriges totala privata FOU-investeringar sker 25% här och Chalmers Venture har utsetts till världens tolfte bästa universitetsassocierade företagsinkubator. Allt detta är signaler som talar för fortsatt god vind i seglen för Göteborg med människor som är socialt rörliga och i behov av bostäder i attraktiva lägen. En gynnsam marknad för Amhult 2:s verksamhet med andra ord.

Avseende handel ser vi ytterligare intressanta signaler från Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel som spår att minst 5000 butiker får slå igen till 2025. Idag sker 90% av försäljningen i detaljhandeln fortfarande i butik och avseende den svenska e-handeln har de ca 9% av kakan och utländska e-handlare ca 2%. Den snabba digitaliseringen gör dock att Svensk Handel spår att andelen som säljs i svenska butiker krymper till antingen 78% i scenario ett eller 67% i scenario 2. Scenarierna skall ses som två möjliga alternativ och utvecklingen kan även hamna däremellan.

För Amhult 2 som verkar med kommersiella lokaler fokuserar vi nu på den typ av större lokaler som efterfrågas av etablerade aktörer och i våra ramhandlingar projekterar vi just nu utifrån detta koncept.

Återstår därmed bara att önska Er en trevlig sommar.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD