Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport september, 09-2018

September har varit en hektisk månad. Det är många månaders arbete med ett och samma kvarter som utmynnade i ett flertal pressmeddelanden. Alla naturligtvis roliga att få publicera. Först ut var nyheten att Amhult 2 beviljats bygglov för kvarter Radarflyget 206:2. Kvarteret omfattar ca 5900 m2 BTA (byggnadsteknisk area) i 4 våningar. Fastigheten kommer att innehålla ca 3900 m2 bostäder i tre våningar och ca 2000 m2 handel i bottenplan.

Som totalentreprenör för entreprenaden har RA Bygg AB utsetts och entreprenaden kommer att inledas omedelbart under hösten och skall vara färdigställd i augusti 2020.

Amhult 2 har tecknat hyresavtal med Attendo AB om förhyrning av ca 3 900 m2 BTA (byggnadsteknisk area) i kvarteret där hyresavtalet löper på femton år och innebär att Attendo AB skall etablera ett boende för äldre. Avtalet avser samtliga 54 bostäder fördelade på tre hela våningsplan, samt del av bottenvåning.
Vi har även tecknat hyresavtal med System-bolaget AB om förhyrning av ca 900 m2 BTA (byggnadsteknisk area) i kvarteret där hyresavtalet är tecknat på tio år och innebär att Systembolaget AB skall etablera butik på markplan avsedd för detaljhandel.

Slutligen har Amhult 2 tecknat hyresavtal med Apoteket AB om förhyrning av ca 185 m2 BTA där hyresavtalet är femårigt och där Apoteket AB skall etablera butik i markplan.
Vi är naturligtvis mycket stolta över att kunna presentera ett hyresavtal med dessa tre aktörer i nybyggda och ändamålsenliga lokaler granne med Kvarter Radarflyget I där bland annat Willys och Friskis & Svettis är etablerade. Deras verksamhet kommer att komplettera handeln och bidra till ett gott utbud av både handel och bostads alternativ i Torslanda.

Fastigheten färdigställs som nämnts i augusti 2020 och inflyttning av de olika hyresgästerna beräknas till september alternativt oktober 2020.

Vi närmar oss också inflyttning i Kvarter Signalflyget II där samtliga lägenheter i kvarteret är uthyrda och där inflyttning kommer att ske i början av december.

 

Kvarter Luftseglaren II i september 2018.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD