Investerare & Media

Amhult 2 AB (publ)
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Organisationsnummer: 556667-0492
Bolaget har sitt säte i Västra Götaland, Göteborgs Kommun

Kommande informationstillfällen

2017-08-24| 2:a kvartalsrapport (30 jun 17)
2017-11-02| 3:e kvartalsrapport (30 sept 17 )
2018-02-22| Bokslutskommuniké 2017

Övrig information

2018-03-19| Årsredovisning 2017 publiceras

Ekonomisk information finns även på AktieTorgets IR sida.