Investerare & Media

Klicka här för att komma till vår IR-sida på Spotlight Stock Market (f.d Aktietorget).

Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

Amhult 2 AB (publ)
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Organisationsnummer: 556667-0492
Bolaget har sitt säte i Västra Götaland, Göteborgs Kommun

Kommande informationstillfällen

2019-05-03| 1:a kvartalsrapport (31 mar 19)
2019-08-29| 2:a kvartalsrapport (30 jun 19)
2019-11-04| 3:e kvartalsrapport (30 sept 19 )
2020-02-21| Bokslutskommuniké (2019)

Årsstämma

Årsstämma i Amhult 2 AB (publ) kommer att äga rum klockan 13.00 den 2019-04-02.

Övrig information

2019-03-28| Årsredovisning 2018 publiceras


Ekonomisk information finns även på Spotlight Stock Market (f.d AktieTorgets IR sida).