Investerare & Media

Amhult 2 presenteras på Aktiespararnas investerarmöte 25 februari 2019.

Vill ni se Amhult 2:s presentation på Aktiespararnas möte i Stockholm den 25 februari 2019. Klicka här.

Klicka här för att komma till vår IR-sida på Spotlight Stock Market (f.d Aktietorget).

Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

Amhult 2 AB (publ)
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Organisationsnummer: 556667-0492
Bolaget har sitt säte i Västra Götaland, Göteborgs Kommun

Kommande informationstillfällen

2019-11-04| 3:e kvartalsrapport (30 sept 19 )
2020-02-21| Bokslutskommuniké (2019)

Årsstämma

Årsstämma i Amhult 2 AB (publ) ägde rum klockan 13.00 den 2019-04-02.

Övrig information

2020-03-23| Årsredovisning 2019 publiceras


Ekonomisk information finns även på Spotlight Stock Market (f.d AktieTorgets IR sida).