Amhult 2 aktien

Amhult 2 aktien

Ägarstruktur
Amhult 2 AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget och har 1 578 aktieägare (2016.12.31).
Handel Bolagets aktie är noterad på AktieTorgets lista, www.aktietorget.se. På denna adress hittar ni även historik över bolagets aktiekurser.

Aktieinformation
Aktienamn: Amhult 2 B
Kortnamn: AMH2 B
ISIN-kod SE0001356932
OrderBookID 29756
Handelstyp Kontinuerlig Handel
Handelslista MM Aktietorget-cotr
Kvotvärde 20,00 kr
Handelspost 200

Amhult 2-aktien
Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 4 822 533
 

Utdelningspolicy
Företaget har som utdelningspolicy att minst 50% av årets resultat skall lämnas i utdelning efter färdigställande av området Amhult Centrum, etapp II. 


Bolagsordning
Företagets bolagsordning finner ni som länk här:Bolagsordning Amhult 2 AB (publ)

Övrig information
Ekonomisk information finns även på AktieTorgets hemsida. Följ länken