Kvarteret Luftseglaren 2

Moderna och bekväma hyresrätter

Kvarteret Luftseglaren 2

 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image

Uthyrningsprocessen för detta projekt pågår just nu och fram till den dagen samtliga lägenheter är uthyrda. För att söka lägenhet i detta projekt börjar ni med att ställa er i vår bostadskö - se http://www.amhult2.se/projekt/kolista-bostader/

Kvarter Luftseglaren 2 är systerkvarter med Kvarter Luftseglaren 1 som färdigställdes sommaren 2014 och där bostäderna försåldes som bostadsrätter. Amhult 2 har tecknat ett entreprenadkontrakt med RA Bygg AB avseende nybyggnation av detta kvarter, Luftseglaren 2.

Kvarter Luftseglaren 2 omfattar ca 3 400 m2 BTA ovan mark och här kommer att byggas 36 lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt och ett garage i källarplan om 1938 m2 BTA med plats för ca 40 p-platser planerat för upplåtelseformen hyresrätt.

Projektet startade i augusti 2017 och kommer att vara färdigställd sommaren 2019. Projektet utförs som en totalentreprenad.