Skip to content

Amhult 2

Projektering, byggnation och förvaltning

Amhult 2:s verksamhet består av fastighetsutveckling i egen regi, mark-förvärv, utveckling och förvaltning av hyresbostäder, kontor och kommersiella lokaler.

Vår verksamhet

Lokalerna är anpassade för både privata, kommunala och statliga hyresgäster och förvaltningar. Våra nuvarande hyresgäster för lokaler omfattar även restauranger, gym, friskvård, hotell och kontor. Vår långsiktiga strategi är förvaltning av de bostäder och lokaler som vi bebygger i totalentreprenad.

Bolaget har en avgiftsbelagd kölista till våra hyreslägenheter som omfattar flera hundra sökanden. Vårt långsiktiga behov av mark för bebyggelse är täckt för lång tid framöver, och i motsats till flera fastighetsutvecklare på marknaden producerar vi inte bostadsrättslägenheter utan endast hyresrättslägenheter.

För Hyresgäster

För Hyresgäster

Här hittar ni information som rör ert boende eller er lokal hos oss.

Bostadskö

Bostadskö

Vill du söka lägenhet hos oss? Under Bostadskö hittar du all information du behöver

Felanmälan

Akuta händelser som brand eller andra faror för liv eller hälsa och liknande ska alltid gå till SOS 112

Akuta fel som absolut inte kan inväntas morgondagen men inte kräver räddningstjänst, t.ex. vattenläcka i lägenheten eller någon annanstans i fastigheten, du har fastnat i hissen, du kommer inte in i din byggnad, eller du blir väldigt störd av dina grannar anmäls på journummer 0709 56 35 28.

Andra typer av fel får du hjälp med på sidan Felanmälan

Lediga lägenheter se hit!

För att se våra lediga lägenheter logga in på din profil!

Nästa rapporteringstillfälle

Nästa rapport är delårsrapport Q2 som publiceras den 29 augusti!

Kv. Hercules

Uthyrningen av Kv. Hercules norra hus är i full gång, för en chans att tilldelas lägenhet i detta projekt ställ dig i vår bostadskö!

Hotel Torslanda

Nyheter

Finansiell info

Spotlight stock market

Amhult 2 handlas på Spotlight Stock Market.

Club badge for Torslanda IK

Stolt sponsor av Torslanda IK