Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport oktober, 10-2021

Första höstmånaden till ända och även om det har varit ostadigt väder har allt arbete flutit på bra.

Betr. kvarter India är samtliga lägenheter tagna och kontrakt tecknade och vi har i slutet av månaden flyttat in boende i trettio lägenheter. Det har genomförts smidigt och komplikationsfritt. Det är alltid ett snärj att lösa samtliga inflyttningar. För vår förvaltning startar det med överlämnade av bland annat kontrakt, boende pärmar, nycklar och därefter en visning av området, soprum, källarförråd och garage för våra blivande hyresgäster. Därefter flyttar de nya hyresgästerna in i respektive lägenhet på förbokade tider. Detta för att hissar skall räcka till och för att minimera trängsel i trappuppgångar och mängden släpkärror och lastbilar på gårdsplan. Flera trapphus i kvarteret är ännu inte färdigställda och delar av kvarteret fortfarande en byggarbetsplats, så det är ett pussel med logistiken.

Under månaden oktober deltog också Amhult 2 på Aktiespararnas evenemang Kvinnokvällen i Malmö. Ett mycket väl genomfört och trevligt arrangemang där Amhult 2:s presenterades. Det är särskilt roligt att nu efter så lång tid på vår kontorskammare få komma ut och möta intresserade ägare och intressenter och mötas i en dialog öga mot öga. Ni som är intresserade kan se presentationen digitalt i efterhand via länk på vår hemsida.

Den tvärförbindelse som är planerad för att förbättra trafiksituationen i Torslanda, särskilt på Kongahällavägen, och som behövs för att de kommande byggprojekt som planeras i Torslanda kan genomföras, skall under våren gå in i samrådsfasen låter Göteborgs Stad meddela. Tidigare under året har konsekvensanalyser genomförts och i juni i år hölls ett digitalt dialogmöte med närboende, lokala föreningar och andra berörda som bjudits in. En sammanställning av detta kommer inom kort att bli klar. Sammanställningen kommer att utgöra underlag för detaljplanen vid kommande samråd. Sirpa Antti-Hilli; konsultsamordnare på Stadsbyggnadskontoret bedömer att samrådet kommer att äga rum under andra kvartalet 2022. Stadsbyggnadskontoret lämnar nu följande preliminära tidplan för projektet: Granskning under första kvartalet 2023, godkännande i Byggnadsnämnden under fjärde kvartalet 2023, antagande i kommunfullmäktige under första kvartalet 2024 och laga kraft vunnen plan under andra kvartalet 2024.

Arbetet med den sista vakanta lokalen i kvarter Radarflyget 2 är i princip färdigställd från vår sida. Hyresgästens underleverantörer kommer nu att att börja leverera tex inredning och maskiner. I nedan ser ni bilder från lokalen under de sista dagarna av arbete. Vi ser fram emot öppning av SockerMajas verksamhet!

 

Kv. Radarflyget 2, ny lokal växer fram.

I slutet på månaden har Amhult 2 även avhållit ordinarie styrelsemöte för perioden där bland annat delårsrapport 03 2021 har godkänts. Publicering av delårsrapport sker den 3 november.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD