Skip to content

Emission och notering 2005

Vid en extra bolagsstämma den 25 november 2004 beslutade bolagsstämman om nyemission.

Emissionsperiod och teckningstid förelåg under perioden 21 februari till den 24 mars 2005, men förlängdes senare av styrelsen till den 15 april 2005. På grund av den förlängda teckningstiden framflyttades första handelsdag till den 16 maj och aktien är noterad på AktieTorget.

Bolaget fick i emissionen totalt 670 nya aktieägare och ett kapitaltillskott om 82.448.000 kronor.