Skip to content
Brf Luftseglaren

Brf Luftseglaren

8 mars 2013 togs det historiska första spadtaget för Amhult 2s första fastighet i Amhult centrum. Kvarteret som benämndes Luftseglaren såldes som bostadsrättsförening och inrymmer 52 lägenheter om 1-4 ROK.

Amhult 2 äger och förvaltar tre lokaler och garaget under byggnaden, detta behölls efter en 3D-fastighetsindelning.

Projekteringsarbetet för fastigheten pågick under senare delen av 2012 med upphandling av byggnationen och samordning med övriga entreprenörer i området. Till huvudentreprenör utsågs efter upphandling Wäst-Bygg, som hade ansvaret för byggnationen. Brf Luftseglaren är nu färdigställt och inflyttad.