Skip to content
Kv Luftseglaren 2

Kv Luftseglaren 2

Kvarter Luftseglaren 2 är systerkvarter med kvarter Brf Luftseglaren genom att fastigheterna är ihopbyggda under mark. Detta är vårt minsta kvarter, men kanske vårt trevligaste(?) med tanke på söderläge och utsikten mot den kommande parken. Under fastigheten finns garage för både bil och MC.

Luftseglaren 2, snabbfakta
Antal lägenheter 36
Byggteknsik area 3400 m2
Parkeringsplatser: 40

Kvarter Luftseglaren 2 omfattar ca 3 400 m2 BTA ovan mark och här producerades 36 lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt och ett garage i källarplan om 1938 m2 BTA med plats för ca 40 p-platser med upplåtelseformen hyresrätt.

Projektet startade i augusti 2017 och färdigställdes i slutet på juni 2019. Projektet utfördes som en totalentreprenad.