Skip to content
Kv Signalflyget 2

Kv Signalflyget 2

Kvarteret är systerkvarter med Kv. Signalflyget I eftersom byggnaderna är ihopbyggda på källarplan. Kvarteret består av en större byggnad och en mindre, och innanför dessa finns en trevlig innergård.

Signalflyget 2
BTA 5 900 m2
Antal lägenheter 64
P-platser 57 (garage i källarplan)

Kvarter Signalflyget omfattar ca 5 900 m2 BTA och här har byggts 64 lägenheter och ett garage i källarplan med plats för 57 p-platser med upplåtelseformen hyresrätt.

Projektet startade i april 2017 och färdigställdes i december 2018. Projektet utfördes som en totalentreprenad.