Skip to content
Radarflyget

Radarflyget

Kv. Radarflyget 1 innehåller livsmedelsbutik, hotell, restauranger, gym, tandvård, sjukgymnastik och har garage under hela byggnaden för parkering.

Projektet inleddes i juni 2014 och stor vikt lades vid att skapa en modern handelsfastighet där hyresgästerna Willys skall driva dagligvaruhandel och Friskis & Svettis en träningsanläggning. Huset innehåller även lokaler för företagshotell och kontor. Hela fastigheten omfattar ca 8 000 m2. Under fastigheten finns en komplett parkeringsanläggning med ca 150 parkeringsplatser.

Friskis & Svettis öppnade sin verksamhet den 26 december 2015 och i april 2016 öppnade en Willysbutik.

I maj 2017 tecknades ett tjugoårigt hyresavtal med Folktandvården Västra Götaland som omfattar totalt drygt 706 kvadratmeter i detta hus.

Ytan innebar en utbyggnad av fastigheten med ca 400 m2 på ännu ej utnyttjad byggrätt på plan två. Tillträde skedde l första kvartalet 2018.

Fastigheten är fullt uthyrd.

Utbyggnad av hotellet

Under hösten 2019 påbörjades ytterligare en utbyggnad av kvarter Radarflyget 206:1. Tillbyggnaden omfattade en nytillkommen byggnadsarea om 413 m2 BTA (byggnadsteknisk area) på plan två. Hotel Torslanda kommer att utökades med ytterligare 12 hotell lägenheter och innehåller idag 40 hotell lägenheter som bedrivs i Amhults 2:s regi.

September 2017. Påbyggnad av Folktandvårdens nya lokaler

September 2017. Påbyggnad av Folktandvårdens nya lokaler