Pressmeddelande 2021

Nyheter och information

Här finner ni samtliga nyheter och information rörande Amhult2 och pågående projekt under 2021. För ytterligare information hänvisas till:

Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 

Pressmeddelande 2021