Skip to content

Kontakta oss

Förvaltning och uthyrning

Felanmälningar och förfrågningar kring alla former av förvaltningsärenden görs med fördel direkt till oss via app eller på vår hemsida, klicka här för att komma till felanmälan. Detta gäller både ordinarie och jourärenden.

Kontaktuppgifter finns även på alla wallpads som sitter i entrén till er bostad tillsammans med tiderna då förvaltningen har öppet för telefonsamtal. Ärenden som kommer in genom vårt ärendehanteringssystem hanteras alla vardagar.

Här hanterar vi t.ex. följande ärenden;

Fel och skador i lägenheten,allmänna utrymmen eller utemiljön
Störningar
Andrahandsuthyrning
Lägenhetsbyte
Kommande nybyggnationer
Förrådsfrågor
Parkeringsfrågor
Uppsägning
Alla frågor rörande din lägenhet

Ekonomi och faktura

Har ni frågor som rör era fakturor kontaktar ni i första hand vår ekonom Karin Sjöstrand, per email till karin@amhult2.se.

Frågor som gäller själva ärendet bakom en kostnad på din faktura är däremot ett förvaltningsärende och ska följa rutinen för dessa.