Skip to content

Investerare & media

Amhult 2 AB är ett företag vars verksamhet i första hand är att bygga och förvalta byggprojektet Amhult Centrum, etapp II. Bolaget har som första mål att bebygga fastigheterna i Amhult Centrum, etapp II. Därefter skall företaget successivt förvärva och utveckla nya byggnadsprojekt i närområdet där synergivinster kan göras med befintlig verksamhet.
Nyckeltal 2022 TSEK
Hyresintäkter 73 474
Årets resultat 1 294
Fastighetsvärde 1 569 248
Nyckeltal 2022
Uthyrningsgrad 100 %
Belåningsgrad färdigställda fastigheter 48 %
Soliditet 46 %
Aktien 2022
Aktiekapital 136 950 660 SEK
A-aktier 2 025 000 st
B-aktier 4 822 533 st
Antal aktieägare 31 dec 1 296 st
Aktiekursen 3 jan 85, 2 SEK
Aktiekursen 30 dec 63,1 SEK
Högsta avslut 89 SEK
Lägsta avslut 60, 2 SEK

Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

Amhult 2 AB (publ)
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Organisationsnummer: 556667-0492
Bolaget har sitt säte i Västra Götaland, Göteborgs Kommun

Kommande informationstillfällen
2023-08-25| 2:a kvartalsrapport (30 jun 23)
2023-11-03| 3:e kvartalsrapport (30 sep 23)
2024-02-23| Bokslutskommuniké (31 dec 23)
2024-03-11| Årsredovisning 2023

Årsstämma
Årsstämma i Amhult 2 AB (publ) ägde rum måndagen den 17 april 2023 kl. 11.00.

Övrig information
2023-03-10| Årsredovisning 2022 publicerades. Ekonomisk information finns även på Spotlight Stock Market (f.d AktieTorgets IR sida).

VD-intervjuer och analyser


VD-intervju och analys Q1 2023 av Kalqyl
https://youtu.be/SlLASaDFSsU

VD-intervju och analys Q4 2022 av Kalqyl
https://youtu.be/9FoCn0JMl7c
https://kalqyl.se/sites/default/files/2023-03/Amhult%202%20-%20Rapportkommentar%20Q4%2722.pdf

VD-intervju Q3 2022 av Kalqyl
https://www.youtube.com/watch?v=JN1S1-0pdrQ&ab_channel=Kalqyl-Play

VD-intervju Q2 2022 av Kalqyl
https://www.youtube.com/watch?v=4Y1ehO13ReY

Aktieanalys av Affärsvärlden
Kräver prenumeration https://www.affarsvarlden.se/analys/amhult-2-haller-projektkalkylen

VD-intervju 4 maj 2022 av Kalqyl
Länk till intervjun https://youtu.be/w96NeUNzlTg

Presentationer

Presentation på Aktiespararnas kvinnokväll 25 april
Tillträdande VD Emilie Loft presenterar bolaget på Aktiespararnas kvinnokväll i Göteborg den 25 april kl. 16.30. Vänligen observera den nya tiden, framflyttad från tidigare meddelade tid 16.00.

För mer info se pressmeddelande 2022/06.

För att se presentationen live vänligen klicka här; www.aktiespararna.se/tv/live

Presentation av Amhult 2 inför bokslutskommuniké 2021.
VD Maria Nord Loft presenterar bolaget inför bokslutskommuniké 2021, 2022-02-21. För er som vill lyssna på presentationen ber vi er att klicka på denna länk.

Presentation av Amhult 2 vid Aktiespararnas kvinnokväll i Malmö
Amhult 2:s VD Maria Nord Loft presenterade bolaget på Digitala Aktiekvällen tisdagen den 19 oktober. Ni kan se presentationen digitalt i efterhand via denna länk.

Presentation av bolaget vid Aktiespararnas Kvinnokväll i Göteborg
I augusti medverkade Amhult 2 på Aktiespararnas digitala evenemang Kvinnokvällen Göteborg där VD Maria Nord Loft presenterar bolaget. För er som vill se på evenemanget i efterhand kan klicka på länken nedan:

Länk till presentationen.

Amhult 2 presenterades på Aktiespararnas investerarmöte 25 februari 2019.
Vill ni se Amhult 2:s presentation på Aktiespararnas möte i Stockholm den 25 februari 2019. Klicka här.

Affärsidé

Affärsidé

Amhult 2 AB skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, och skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.

Vision

Att i första hand färdigställa byggnations projektet Amhult, etapp II, samt därefter vara en av huvudaktörerna i Torslanda avseende förvaltning och uthyrning av kommersiella lokaler och bostäder. Tillväxt i företaget skall skapas genom att bebygga befintlig mark i Torslanda kostnads-effektivt, genom väl projekterad och styrd byggnation.

Detta genomförs genom att arbeta med kostnadsstyrning i alla delar från projektering till genomförande med bibehållen hög kvalité. Tillväxt skall även skapas genom förvärv av mark samt fastigheter till ett värde i Torslanda som kan skapa värdetillväxt genom att varje fastighets egna förutsättningar tas tillvara och utvecklas med ledorden kvalitet och ekonomiskt fokus i centrum. Bolaget strävar efter lönsam och effektiv förvaltning av fastigheterna och denna uppnås med väl utbildad personal som har lokal marknadskännedom och sätter kunden i centrum. Bolaget strävar efter långsiktiga förvaltningsobjekt inom två områden; kommersiella lokaler och bostäder.