Skip to content

Här finner du samtliga revisors rapporter som hör till delårsrapporter eller bokslutskommunikéer

Documents
Revisors rapport delårsrapport 2023 (67 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2022 (69 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2021 (67 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2020 (67 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2019 (67 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2018 (64 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2017 (67 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2016 (66 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2015 (70 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2014 (64 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2013 (405 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2012 (405 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2011 (30 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2010 (52 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2009 (127 kB)
Revisors rapport delårsrapport 2007 2008 (68 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2023 (67 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2022 (710 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2021 (57 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2020 (539 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2019 (13 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2018 (561 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2017 (20 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2016 (274 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2015 (20 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2014 (49 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2013 (47 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2012 (407 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2011 (34 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2010 (24 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2009 (87 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2007 2008 (28 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2007 (16 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2006 (46 kB)
Revisionsberättelse bokslut 2005 (48 kB)