Skip to content

Historik

Amhult 2 grundades i november 2004. Ursprunget till Amhult 2 ligger i Tipp Fastighets AB. Tipp Fastighets AB inriktade sig på åkeriverksamhet men redan 1974 byggdes företagets första fastighet som då låg på Eckens Väg i Partille.

Verksamheten växte och bolaget flyttade som första företag efter Torslanda Flygplats avveckling ut verksamheten till Torslanda gamla flygfält. På denna mark har Tipp Fastighets AB under åren byggt mer än 10 000 m2 hallar och industrilokaler och 5000 m2 kontorslokaler.

Företagets stora tillgång marken på Torslanda gamla flygfält, ca 44 000 m2 lades i ett eget , Amhult 2, då området undergick detaljplaneändring. Bolaget är sedan den 16 maj 2005 noterat på Aktietorget.

1970 startades Tipp & Kran Transport AB inriktad på åkeriverksamhet av sjökapten Eigil Jakobsen. Dotterbolaget T & K Transport ägnade sig åt transportverksamhet, köp, försäljning, depåhållning av containers samt taxiflyg, fraktflyg och linje trafik.

1992 aktiverades ett vilande dotterbolag som enbart skulle ägna sig åt personbefordran i luften, Flying Enterprise AB. Tipp Fastighets AB fokuserade på fastighetsförvaltning och handel med finansiella instrument.

1997 börsintroducerades Flying Enterprise AB. År 2000 köptes bolaget ut från börsen av SAS delägda Skyways Holding AB.

1997 försåldes inkråmet i T & K Transport AB till Uniteam AB, marken i Torslanda på vilken verksamheten bedrivits behölls i Tipp Fastighets AB. Kärnverksamheten i Tipp Fastighets AB; fastighetsförvaltning och handel med finansiella instrument kvarstod.

2004 startades Amhult 2 AB vars verksamhet i första hand är att bygga och förvalta byggprojektet Amhult Centrum, etapp II. Huvudägare till Amhult 2 AB är Tipp Fastighets AB.

2012 vann detaljplan Amhult Centrum laga kraft.

2013 i mars togs första spadtaget då byggnation i området inleddes med Brf Luftseglaren.