Skip to content

Organisation

Koncernen består av moderbolaget Amhult 2 AB (publ) med det helägda dotterbolaget Terrester AB, samt Terresters dotterbolag Amhult Centrumparkering AB och Charlie Bostads AB. Amhult 2 är den sammanfattande benämningen. Flertalet anställda har jobbat ett flertal år i bolag tidigare tillhörande huvudägaren Tipp Fastighets AB:s koncern.

Bolaget strävar efter att i längst möjliga mån behålla sin platta och kompetenta organisation med snabba beslutsvägar. Det skall i bolaget råda ett ”litet företags” klimat. För våra anställda skall Amhult 2 stå för en stabil arbetsplats med liten personalomsättning, korta beslutsvägar och kostnadseffektiv organisation. Stämningen i företaget skall vara lättsam och positiv och i det dagliga arbetet skall ekonomiskt fokus, kvalitet, handlingskraft och ödmjukhet med kunden i fokus råda. Vid eventuella nyrekryteringar läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvaliteter.

Bolaget anlitar extern projektledare, som stöd i utvecklingen av projektet etapp II. Idén med att hyra tjänsten är att bolaget får en ”hel byrås” kvalitéer och kompetens bakom Amhult 2 och som endast utnyttjas vid behov.