Kvarteret Luftseglaren 2

Moderna och bekväma hyresrätter

Kvarteret Luftseglaren 2

 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image

Kvarter Luftseglaren 2 är systerkvarter med Kvarter Luftseglaren 1 som färdigställdes sommaren 2014 och där bostäderna försåldes som bostadsrätter. Amhult 2 har tecknat ett entreprenadkontrakt med RA Bygg AB avseende nybyggnation av detta kvarter, Luftseglaren 2.

Kvarter Luftseglaren 2 omfattar ca 3 400 m2 BTA ovan mark och här producerades 36 lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt och ett garage i källarplan om 1938 m2 BTA med plats för ca 40 p-platser med upplåtelseformen hyresrätt.

Projektet startade i augusti 2017 och färdigställdes i slutet på juni 2019. Projektet utfördes som en totalentreprenad.