Kvarter Radarflyget 2 parkeringshus

Amhult 2 har beviljats bygglov för ett parkeringshus i kvarter Radarflyget 206:2. Bygglovet omfattar en byggnadsarea om 5 691 m2 BTA (byggnadsteknisk area) på tre plan och med totalt 232 parkeringsplatser. 

Byggnationen utfördes som en delad entreprenad i egen regi med VBK som projektledare. Parkeringshuset färdigställdes i december 2020.

 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image