Kvarter Radarflyget 2 parkeringshus

 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image

Amhult 2 har beviljats bygglov för ett parkeringshus i kvarter Radarflyget 206:2. Bygglovet omfattar en byggnadsarea om 5 691 m2 BTA (byggnadsteknisk area) på tre plan och med totalt 232 parkeringsplatser. Produktionen påbörjas under april månad och beräknas avslutad i november 2020.

Byggnationen utförs som en delad entreprenad i egen regi med VBK som projektledare.