Kvarter Signalflyget 1

Signalflyget 1 & 2 består av moderna och särpräglade hyreslägenheter

Signalflyget 1

Augusti 2015

Augusti 2015

Augusti 2015

Augusti 2015

Augusti 2015

Augusti 2015

Augusti 2015

Pålning augusti 2015

September 2015

September 2015

September 2015

Flygbild Amhult etapp II september 2015

September 2015

September 2015

September 2015

September 2015

September 2015

September 2015

September 2015

September 2015

November 2015

Januari 2016

Januari 2016

Januari 2016

Mars 2016

Mars 2016

Maj 2016

Maj 2016

Maj 2016

Maj 2016

Juni 2016

Juni 2016

August 2016

Utsikt mot Kv. Signalflyget september 2016

November 2016

November 2016

November 2016

December 2016

Takfönster Signalflyget I

Kök Signalflyget I

Utsikt A71

Badrum Signalflyget I

Januari 2017

Januari 2017

Januari 2017

Mars 2017

Mars 2017

Amhult 2 tecknade entreprenadkontrakt med Wästbygg AB avseende nybyggnation av kvarter Signalflyget 208:1, 53 bostadslägenheter samt en handelslokal i Amhult Centrum, Torslanda. Byggnationen påbörjades i augusti 2015 och avslutades i slutet av mars 2017.

Kvarter Signalflyget omfattar 5300 m2 och huset består av betongstomme med lätta utfackningsväggar. Kvarteret består av 53 lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt och en handelslokal om ca 300 m2 som förhyrs av Elon. Kvarteret färdigställdes i mars 2017 och inflyttning skedde i april 2017.

 

Signalflyget 1 i april 2017.