Skip to content
Skogens gård

Skogens gård

Amhult 2 har i samarbete med Lysevägens Bostads AB sökt detaljplan för del av Skogens Gård, etapp 1, om ca 100 000 m2 markyta. Hela fastigheten Skogen 1:1 består av totalt 37 hektar markyta klassad som råmark och ägs idag av systerbolaget Lysevägens Bostads AB.

Kortfakta
Total yta 37 ha
... varav sökt planbesked för 10 ha
... varav byggrätt utgör 2 ha
... varav villor, och, 5 600 kvm BTA
radhus, och, 7 800 kvm BTA
flerfamiljshus 6 600 kvm BTA
Antal bostäder 165

Den första etappen utgör den nordligaste delen av fastigheten Skogen 1:1 och ansluter till ett befintligt villaområde. 

I samband med att arbetet inleddes har Amhult 2 låtit Bryggan Fastighetsekonomi värdera markområdet. Värdeutlåtandet indikerar ett råmarksvärde på etapp 1, Skogens Gård om 22 till 24 miljoner kronor. Nyckeltalet för råmark är ca 10% av marknadsvärdet för planlagd mark.

Köpet avses genomföras när en planhandläggare har utsetts av Stadsbyggnadskontoret enligt Lysevägens Bostads AB:s och Amhult 2 AB:s tidigare optionsavtal.