Skip to content

Våra projekt

Projektutveckling de kommande åren

Våra projekt

Amhult är ett av Göteborgs för närvarande stora inflyttningsområden, där en helt ny förort till staden växer fram. Utbyggnaden har möjliggjorts genom att Torslanda Flygfält lades ner år 1977. Det finns uttalade behov av ett större handelsutbud. Av köpkraften i Torslanda tillgodoses mindre än hälften på hemmaplan vad gäller dagligvaror. Det finns även ett behov av lokaler för förvaltning, kultur, kontor och annan service i stadsdelen.

Inom bostadssektorn kommer det att tillföras mer än 1 500 nya bostäder. Många av de stora fastighetsbolagen och byggherrarna är och har varit involverade i dessa byggen.

Attraktionskraften för Amhult ligger mycket i den underbara boendemiljön, med en lantlig miljö i närområdet samtidigt som storstaden finns runt hörnet. Med sitt läge vid Öckeröleden är det gångavstånd till havet, bad och båtliv i den bohuslänska skärgården.

Filtrera:

Brf. Luftseglaren

Brf. Luftseglaren

Kommersiella lokaler Bostäder

8 mars 2013 togs det historiska första spadtaget för Amhult 2s första fastighet i Amhult centrum. Kvarteret som benämndes Luftseglaren såldes som bostadsrättsförening och inrymmer 52 lägenheter om 1-4 ROK.

Amhult 2 äger och förvaltar tre lokaler och garaget under byggnaden, detta behölls efter en 3D-fastighetsindelning.

Kv. India

Kv. India

Bostäder

Kv. India består av 95 hyresrättslägenheter om 1 - 4 ROK i det nord-västra hörnet av Amhult centrum. Med läge mot ICA Maxi har många hyresgäster fri och vid utsikt över Torslandas västra sida. Under huset finns garage för både bil och MC, och garaget är ihopbyggt med grannfastigheten Kv. Hercules garage för ytterligare möjligheter till parkering. Kvarteret färdigställdes i december 2021.

Kv. Luftseglaren 2

Kv. Luftseglaren 2

Bostäder

Kvarter Luftseglaren 2 är systerkvarter med kvarter Brf Luftseglaren genom att fastigheterna är ihopbyggda under mark. Detta är vårt minsta kvarter, men kanske vårt trevligaste(?) med tanke på söderläge och utsikten mot den kommande parken. Under fastigheten finns garage för både bil och MC.

Kv. Radarflyget

Kv. Radarflyget

Kommersiella lokaler

Kv. Radarflyget 1 innehåller livsmedelsbutik, hotell, restauranger, gym, tandvård, sjukgymnastik och har garage under hela byggnaden för parkering.

Kv. Radarflyget 2

Kv. Radarflyget 2

Bostäder

Kvarter Radarflyget 2 består av ett hus för kommersiella aktörer och ett P-hus. Handelshuset innehåller handel i bottenplan och bostäder i tre plan, totalt fyra våningar och färdigställdes 2020. P-huset färdigställdes i december 2020.

Kv. Signalflyget 1

Kv. Signalflyget 1

Bostäder Kommersiella lokaler

Kvarteret består av 53 hyresbostadslägenheter, varav våra två största lägenheter finnas på översta plan med spektakulär utsikt över Torslanda och / eller havet, samt en handelslokal. Byggnationen påbörjades i augusti 2015 och avslutades i slutet av mars 2017.

Kv. Signalflyget 2

Kv. Signalflyget 2

Bostäder

Kvarteret är systerkvarter med Kv. Signalflyget I eftersom byggnaderna är ihopbyggda på källarplan. Kvarteret består av en större byggnad och en mindre, och innanför dessa finns en trevlig innergård.

Kv. Spitfire

Kv. Spitfire

Bostäder

Spitfire består av två huskroppar, östra och västra huset, och omfattar totalt 80 hyresrätter inkl. 5 radhus. Innergården inbjuder till en välkomnande mötesplats för såväl unga som gamla.

Kv. Stridsflyget

Kv. Stridsflyget

Kommersiella lokaler

Kvarteret innehåller restaurangen Burger King i bottenplan, kontor på plan 2 och (del av) Hotel Torslanda på plan 3 och 4.

Kv. Hercules

Kv. Hercules

Under uppgyggnad

Uthyrningsstart norra huset första kvartalet 2024! För att hyra lägenhet här ställ dig i vår bostadskö och invänta mer information.

Amhult 2 har beviljats bygglov för sitt planerade projekt kvarter Hercules, Norra huset, vilket innebär startskottet för 40 lägenheter med en total BTA om 3900 m2 med upplåtelseformen hyresrätt i Amhult Centrum, Torslanda.

Ärende om ändring av detaljplan för det södra huset avvaktar beslut, först när beslut är taget vet vi exakt vad vi får bygga, vi hoppas på 49 lägenheter.

Kv. Utrikesflyget

Är du intresserad av att få hit din verksamhet? Är du i behov av lokal för handel eller kontor? Tveka inte att kontakta oss!

Skogens gård

Skogens gård

Planerat

Amhult 2 har i samarbete med Lysevägens Bostads AB sökt detaljplan för del av Skogens Gård, etapp 1, om ca 100 000 m2 markyta. Hela fastigheten Skogen 1:1 består av totalt 37 hektar markyta klassad som råmark och ägs idag av systerbolaget Lysevägens Bostads AB.